319 Chinese Medicinal Herbs

Abalone Shell (Shi Jue Ming) 石決明
Abutilon (Dong Kui Zi ) 冬葵子
Acanthopanax Root Bark (Wu Jia Pi) 五加皮
Agrimonia Bud (He Cao Ya) 鶴草芽
Agrimony (Xian He Cao) 仙鶴草
Ailanthus Bark (Chun Pi) 樗白皮
Aloes (Lu Hui) 蘆薈
Amber (Hu Po) 琥珀
American Ginseng (Xi Yang Shen) 西洋參
Andrographis (Chuan Xin Lian) 穿心蓮
Anemarrhena (Zhi Mu) 知母
Antelope Horn (Ling Yang Jiao) 羚羊角
Antler (Lujiao) 鹿角
Apricot Seed (Xing Ren) 杏仁
Areca Seed (Bing Lang) 檳榔
Arisaema Tuber (Tian Nan Xing) 天南星
Arisaema Tuber With Bile (Dan Nan Xing) 胆南星
Ark Shell (Wa Leng Zi) 瓦楞子
Armand Clematis Stem (Mu Tong – Chuan) 川木通
Arnebia Root (Zi Cao) 紫草
Aromatic Solomon Seal Rhizome (Yu Zhu) 玉竹
Asarum Herb (Xi Xin) 細辛
Asian Water Plantain Rhizome (Ze Xie) 澤瀉
Asiatic Dogwood Fruit (Shan Zhu Yu) 山茱萸
Astragalus Root (Huang Qi) 黃蓍
Atractylodes Rhizome (Cang Zhu) 蒼朮
Bamboo Juice (Zhu Li) 竹瀝
Bamboo Leaf (Zhu Ye) 竹葉
Bamboo Shaving (Zhu Ru) 竹茹
Basket Fern (Guan Zhong) 貫眾
Birthwort Fruit (Ma Dou Ling) 馬兜玲
Black Sesame Seed (Hei Zhi Ma) 黑芝麻
Bletilla Tuber (Bai Ji) 白芨
Boat Sterculia Seed (Pang Da Hai ) 胖大海
Borneol (Bing Pian) 冰片
Bupleurum Root (Chai Hu) 柴胡
Burdock Fruit (Niu Bang Zi) 牛蒡子
Burnet Root (Di Yu) 地榆
Butterflybush Flower (Mi Meng Hua) 密蒙花
Calabash Gourd (Hu Lu) 胡蘆
Campsis Flower (Ling Xiao Hua) 凌霄 花
Carbonized Human Hair (Xue Yu Tan) 血余炭
Carbonized Petiole of Windmill Palm (Zong Yi Tan ) 棕衣炭
Carpesium Fruit (He Shi) 鶴蝨
Cassia Bark (Rou Gui ) 肉桂
Cassia Twig (Gui Zhi) 桂枝
Cattail Pollen (Pu Huang) 蒲黃
Centipede (Wu Gong) 蜈蚣
Chaste Tree Fruit (Man Jing Zi) 蔓荊子
Chebula Myrobalan Fruit (He Zi) 訶子
Cherokee Rose Fruit (Jin Ying Zi) 金櫻子
Chicken Gizzard Skin (Ji Nei Jin) 雞內金
Chinese Amomum Seed (Sha Ren) 砂仁
Chinese Amomum Shell (Sha Ren Qiao) 砂仁殼
Chinese Angelica Root (Dang Gui) 當歸
Chinese Asparagus Root (Tian Men Dong) 天門冬
Chinese Chive Seed (Jiu Zi) 韭子
Chinese Cimicifuga Rhizome (Sheng Ma) 升麻